Ceramic Telephone Wire Tumbler by Autumn Higgins

$45.00
  • Ceramic Telephone Wire Tumbler by Autumn Higgins
  • Ceramic Telephone Wire Tumbler by Autumn Higgins
  • Ceramic Telephone Wire Tumbler by Autumn Higgins

Porcelain tumbler with telephone wire design.

2.75" x 3"

Minneapolis, MN