"Seaspray" Vase by Teign Valley Glass

$140.00
  • "Seaspray" Vase by Teign Valley Glass
  • "Seaspray" Vase by Teign Valley Glass

Glass vase.

5.75" x 4.5"